Skip to content Skip to footer

O projektnih partnerjih

O projektnih partnerjih

V okviru projekta Digitalni dediščinski inkubator (DDI) se povezujemo trije partnerji z različnih koncev Slovenije (Idrija–Brkini–Maribor), ki se med seboj po pristopih sicer razlikujemo, a hranimo znanje in izkušnje s področja kulturne dediščine in smo močno vpeti v lokalna okolja. S projektom želimo zbližati sektor kulturne dediščine in izpostaviti pomen digitalizacije in digitalne družbe, pri čemer želimo graditi mostove med uporabniškimi skupinami in javnimi institucijami.

Društvo Idrija 2020

Društvo Idrija 2020 je bilo ustanovljeno z namenom razvoja mladinskega sektorja in politik v sferah, ki mnogokrat presegajo okvire mladinskih organizacij – strateškega razvoja lokalnih skupnosti, razvoja podjetništva, oživljanja dediščine in promocije novih ustvarjalnih rešitev, ki bi pripomogle k razvoju v mladim prijazno občino. Od svoje ustanovitve pa do danes je društvo izvedlo več skupnih projektov, sodelovalo z drugimi mladinskimi društvi in za svoje delovanje prejelo več nagrad. Društvo se ukvarja z organizacijo kulturnih, socialnih, okoljevarstvenih in izobraževalnih dogodkov in programov, izhajajoč iz idrijske dediščine. S svojim delovanjem želi okrepiti podjetniško miselnost, razvijati podporno okolje in ponuditi možnost za razvoj neformalnih znanj in izkušenj ter tako dolgoročno vplivati na razvoj občine Idrija. Društvo Idrija 2020 je tudi soustanovitelj Zavoda ID20, s katerim povezujeta in razvijata nova znanja, izvajata marketinške, poslovne in arhitekturne storitve ter uvajata inovativne pristope v kulturni dediščini.

Zavod Dobra pot

Zavod Dobra pot je zavod za kulturo in sonaravno delovanje iz Brkinov, ki je bil ustanovljen z željo po zaščiti naravne in kulturne dediščine na svež in inovativen način. Zavod prireja izobraževanja, delavnice, pohode in usposabljanja za splošno javnost ter razvija programe za podeželsko mladino. S svojimi aktivnostmi si prizadeva naslavljati aktualne družbene izzive ruralnega okolja in odgovoriti na zaznane potrebe kraško-brkinskega, pa tudi širšega slovenskega prostora. V dediščini vidi izreden potencial za trajnostno in sonaravno pot v prihodnost, zato se intenzivno usmerja tudi v projekte za aktualizacijo, popularizacijo in v sodobnem času nujno digitalizacijo kulturne dediščine. V letu 2021 je tako izdal lastno aplikacijo Zapisi spomina, ki je namenjena beleženju in s tem trajnemu ohranjanju ustnega izročila starejših. Marca 2022 je zavod premierno izvedel Vseslovensko akcijo “Zapišimo spomine!, v katero so se vključili posamezniki in organizacije iz kar 10 slovenskih regij, privabila pa je tudi pozornost zamejstva in številnih medijev. Na podlagi dosedanjih dosežkov ekipa zavoda vedno znova ugotavlja, da je dediščina odlično orodje za povezovanje in opolnomočenje skupnosti.

Kulturno izobraževalno društvo KIBLA

KID KIBLA je slovenska in mednarodna nevladna institucija na področju sodobne umetnosti, kreativnih industrij, interdisciplinarne, intermedijske, multimedijske, vizualne, glasbene in AV umetnosti, kulture ter neformalnega izobraževanja. V 25 letih delovanja se je se je na treh lokacijah v Mariboru razvila v osrednje mestno, regionalno, nacionalno in mednarodno središče sodobne umetnosti in kulture, neformalnega izobraževanja, kreativne uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter interdisciplinarnih praks. Leta 2019 se je v okviru Mreže RUK vzpostavil raziskovalni medijski in interdisciplinarni laboratorij KIBLA2LAB, ki je v fazi razvijanja orodij za produkcijo in postprodukcijo razširjene resničnosti (XR), uporabniške izkušnje in digitalnega pripovedništva ter povezovalnih platform za prezentacijo javnosti. Laboratorij z ustvarjalnimi pristopi ter s povezovanjem umetnosti in znanosti z gospodarstvom osmišlja nove poti prezentacije snovne in nesnovne kulturne in naravne dediščine s sodobnimi tehnologijami.

Naročite se na naš novičnik!

Ostanite obveščeni o novih vsebinah na portalu.
Preberite zanimive predloge in redno prejemajte vabila na naše dogodke.

Prosimo, počakajte ...

Hvala za prijavo!

Avtorji fotografij: partnerji projekta, www.slovenia.info
Duri © 2024. Vse pravice pridržane